Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

News

ปัจจุบันฉนวนกันความร้อนในบ้านเรามีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภท 1 ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ประเภทที่ 1 คือ ฉนวนใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาส มีลักษณะเป็นเส้นใยสีเหลือง มีทั้งเป็นแบบม้วนและแบบแผ่น แต่บางชนิดอาจมีแผ่นฟอยล์บุอยู่ด้านใดด้านหนึ่งหรือมีแผ่นฟอยล์หุ้มอยู่ ฉนวนใยแก้วมีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ และมีค่าการกันไฟสูงถึง 300 องศาเซลเซียส ทั้งยังมีคุณสมบัติในการกันเสียงได้ด้วย แต่ฉนวนใยแก้วมีข้อจำกัดเรื่องความเปียกชื้น เมื่อถูกน้ำจะยุบตัว ทำให้ไม่สามารถป้องกันความร้อนได้ และยังอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อสัมผัสโดยตรง ฉนวนกันความร้อน ประเภทที่ 2 คือ ฉนวนประเภทเซลลูโลส เป็นฉนวนที่ผลิตจากเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษ ดังนั้น จึงต้องใส่สารป้องกันการลามไฟ ส่วนใหญ่มักเป็นชนิดพ่นใต้ช่องว่างหลังคาหรือฝ้าเพดาน มีคุณสมบัติในการกันความร้อนดีพอๆ กับฉนวนใยแก้ว แต่การติดตั้งค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องพ่นเข้าไปในหลังคาให้มีความหนามากกว่า 2 นิ้ว ฉนวนกันความร้อน ประเภทที่ 3 คือ ฉนวนร็อควูล มีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้เหมือนกับฉนวนใยแก้วและเซลลูโลสแต่สามารถทนไฟได้ดีกว่า และสามารถดูดซับเสียงได้มีลักษณะเป็นแผ่นหรือก้อนทึบ โดยฉนวนประเภทนี้ก็มีข้อจำกัดเรื่องความเปียกชื้นเช่นกัน ฉนวนกันความร้อน ประเภทที่ 4 คือ ฉนวนอลูมินั่มฟอยล์

Thai Obayashi Corporation เข้ามาเยี่ยมชมการสาธิตติดตั้งซีเมนต์กันไฟ Monokote โดยวิธีการพ่นติดตั้งบนโครงสร้างเหล็ก ทั้งวิธีการเตรียมวัสดุ การผสม และการพ่น โดยวัสดุซีเมนต์กันไฟ Monokote เป็นวัสดุซีเมนต์พ่นสำหรับปกป้องโครงสร้างเหล็กจากความร้อนขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถปกป้องโครงสร้างได้ไม่ต่ำกว่า 1-4 ชั่วโมง

ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างมั่นคงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างพิเศษ อาทิเช่น กันซึม, กันไฟ, ฉนวนกันความร้อน, กันเสียง, หลังคาชิงเกิ้ล, ระบบ Expansion Joint, และล่าสุดระบบม่านกันควัน และม่านกันไฟ ซึ่งทางบริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนา ทั้งตัวสินค้า การติดตั้ง และการบริการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sit amet condimentum nisi. Curabitur ut nisi semper, malesuada lectu s vel, malesuada purus. Maecenas sodales facilisis ipsum vitae facilisis. Sed et ligula eu est mattis sagittis non eget nulla. Cras sed congue