Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

บางกอก คอยล์ เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

โรงงานแปรรูป ตัด เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นเป็นม้วน อันดับหนึ่งของไทย เลือกใช้ สีกันไฟ Protherm Steel ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟได้ถึง 3 ชั่วโมง คุณภาพเยี่ยมจากประเทศอิตาลี

Project Info