Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส

ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ ในการลำเลียงสินค้าไปสู่ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยความแม่นยำสูงสุดภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน PolyShieldTM หลายสาขาทั่วประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย คุณภาพระดับสากล

Project Info