Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

สถานที่จัดแสดงผลงานชิ้นเอกฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ สะท้อนความประณีตของช่างไทย ที่สวยงามหาชมยาก งานดีไซน์สุดแอนทิค ให้ความงดงาม และเป็นอันหนึ่งเดียวกับอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอบสนองความต้องการของงานออกแบบ เลือกใช้ Prestige Antique Traditional ด้วยพื้นที่กว่า 443 ตารางเมตร

Project Info