Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล-ประเทศไทย-จำกัด

ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่จากไต้หวัน MAXXIS ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง นอกเหนือจากความใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตก่อนจะถึงมือลูกค้าแล้ว ยังเล็งเห็นความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย มั่นใจเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน PolyShieldTM ที่อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมสารป้องกันการลามไฟ ด้วยพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร

Project Info