Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

บริษัท ซีพีแรม จำกัด-บ่อเงิน

หนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์นวัตกรรมอาหารของเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน PolyShieldTM ที่แกนกลางเป็น Polyethylene (ชนิดเดียวกันกับที่ใช้บรรจุอาหาร) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง ไม่มีส่วนผสมของเส้นใย ปลอดสารพิษ สารก่อมะเร็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Project Info